Language of document :

Civildienesta tiesas 2016. gada 29. augusta rīkojums – Roest/Komisija

(lieta F-85/12) 1

Tiesvedības valoda franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1     OV C 295, 29.9.2012., 35. lpp.