Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 29 august 2016 – Roest/Comisia

(Cauza F-85/12)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 295, 29.9.2012, p. 35.