Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. avgusta 2016 – Roest/Komisija

(Zadeva F-85/12)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 295, 29.9.2012, str. 35.