Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. marts 2019 – Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik

(Sag C-399/17) 1

(Traktatbrud – forordning (EF) nr. 1013/2006 – overførsel af affald – Den Tjekkiske Republiks afslag på at tage blandingen TPS-NOLO (Geobal), der er overført fra denne medlemsstat til Polen, tilbage – spørgsmål om, hvorvidt der er tale om affald – bevisbyrde – bevis)

Processprog: tjekkisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved P. Němečková, E. Sanfrutos Cano og L. Haasbeek, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Tjekkiske Republik (ved M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller og L. Dvořáková, som befuldmægtigede)

Konklusion

Den Tjekkiske Republik frifindes.

Europa-Kommissionen betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 293 af 4.9.2017.