Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. märtsi 2019. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik

(kohtuasi C-399/17)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Määrus (EÜ) nr 1013/2006 – Jäätmesaadetis – Tšehhi Vabariigi keeldumine tagada sellest liikmesriigist Poola saadetud segu TPS-NOLO (Geobal) tagasivõtmine – Jäätme olemasolu – Tõendamiskoormis – Tõend)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Němečková, E. Sanfrutos Cano ja L. Haasbeek)

Kostja: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller ja L. Dvořáková)

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 ELT C 293, 4.9.2017.