Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 martie 2019 – Comisia Europeană/Republica Cehă

(Cauza C-399/17)1

[Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 – Transfer de deșeuri – Refuzul Republicii Cehe de a asigura preluarea amestecului TPS-NOLO (Geobal) transferat din acest stat membru către Polonia – Existența unui deșeu – Sarcina probei – Probă]

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Němečková, E. Sanfrutos Cano și L. Haasbeek, agenți)

Pârâtă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller și L. Dvořáková, agenți)

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 293, 4.9.2017.