Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 30. maija rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-141/11) 1

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Prasības pieteikums, kas prasības celšanas termiņā nosūtīts pa faksu – Advokāta pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta uz prasības pieteikuma oriģināla, kas nosūtīts pa pastu – Novēlota prasība – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un M. J. Baquero Cruz, pārstāvji, kuriem palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas netieši izteikto lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums samaksāt neizmaksāto atalgojumu par 2010. gada septembri–decembri un par 2011. gada janvāri

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 65, 3.3.12., 25. lpp.