Language of document :

Tožba, vložena 22. decembra 2011 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-138/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prenosu pravice do pokojnine, pridobljene pred nastopom dela v Skupnostih na podlagi preračunanega predloga PMO.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije z dne 11. maja 2011 o razveljavitvi in nadomestitvi odločbe z 22. oktobra 2009 naj se razglasi za nično.

Sporazum o prenosu pravice tožeče stranke do pokojnine na podlagi ponudbe, sprejetje v skladu z izračunom iz odločbe z dne 22. oktobra 2009, naj se razglasi za veljaven.

Odločba z dne 12. septembra 2011, s katero je bil ugovor tožeče stranke izrecno zavrnjen, naj se po potrebi razglasi za nično.

Podredno, prizna naj se nastanek škode in tožeči stranki naj se dodeli odškodnina v znesku 6207,71 EUR, povečanem za zamudne obresti po stopnji Evropske centralne banke, zvišani za dve odstotni točki.

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.