Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 12. december 2013 – Simpson mod Rådet

(Sag F-142/11) 1

(Personalesag – udnævnelse – afgørelse om ikke forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 9 efter at have bestået udvælgelsesprøven AD 9 – ligebehandling)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Erik Simpson (Bruxelles, Belgien) (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og A.F. Jensen, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD9 efter at han havde bestået udvælgelsesprøven EPSO/AD/113/07 »Heads of Unit (AD9) in the field of translation with Czech, Estonian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Slovak and Slovene as their main language« og en påstand om erstatning.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Unions afgørelse af 9. december 2010 annulleres.

I øvrigt frifindes Rådet for Den Europæiske Union.

Rådet bærer sine egne omkostninger og betaler de af Erik Simpson afholdte omkostnnger.

____________

____________

1 EUT C 65 af 3.3.2013, s. 26.