Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.12.2013 – Simpson v. neuvosto

(Asia F-142/11)1

(Henkilöstö – Ylennys – Päätös olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD9 sen jälkeen, kun hän läpäisi kilpailun, joka koski palkkaluokkaa AD9 – Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Erik Simpson (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja A. F. Jensen)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne päätöksestä olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD9 sen jälkeen, kun hän läpäisi kilpailun EPSO/AD/113/07 ”yksikönpäälliköt (AD9) tšekin, viron, unkarin, liettuan, latvian, maltan, puolan, slovakin ja sloveenin kielen käännösosastolle”, ja vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Euroopan unionin neuvoston 9.12.2010 tekemä päätös kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Erik Simpsonin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 65, 3.3.2013, s. 26.