Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums – Simpson/Padome

(lieta F-142/11) 1

Civildienests – Paaugstināšana amatā – Lēmums nepaaugstināt amatā prasītāju AD 9 pakāpē pēc AD 9 pakāpes konkursa veiksmīgas nokārtošanas – Vienlīdzīga attieksme

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Erik Simpson (Brisele, Beļģija) (pārstāvis M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji M. Bauer un A. F. Jensen)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā AD 9 pakāpē pēc konkursa EPSO/AD/113/07 “Nodaļu vadītāji (AD 9) tulkošanas jomā šādās valodās: čehu, igauņu, ungāru, lietuviešu, latviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu valoda” nokārtošanas un prasība par zaudējumu atlīdzībuRezolutīvā daļa:atcelt Eiropas Savienības Padomes 2010. gada 9. decembra lēmumu;pārējā daļā prasību noraidīt;Eiropas Savienības Padome sedz savus un atlīdzina E. Simpson tiesāšanās izdevumus.