Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 december 2013 – Simpson / Raad

(Zaak F-142/11)1

(Openbare dienst – Bevordering – Besluit om verzoeker niet te bevorderen naar de rang AD 9 na te zijn geslaagd voor een vergelijkend onderzoek van de rang AD 9 – Gelijke behandeling)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Erik Simpson (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en A. F. Jensen, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet naar de rang AD9 te bevorderen na te zijn geslaagd voor vergelijkend onderzoek EPSO/AD/113/07 „Hoofden van een eenheid (AD9) op het gebied van de vertaling met Tsjechisch, Ests, Hongaars, Litouws, Lets, Maltees, Pools, Slowaaks en Sloveens als hoofdtaal” en verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het besluit van de Raad van de Europese Unie van 9 december 2010 wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Simpson.

____________

____________

1     PB C 65 van 3.3.2013, blz. 26.