Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 12 decembrie 2013 – Simpson/Consiliul

(Cauza F-142/11)1

(Funcţie publică– Promovare– Decizie de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 9 după reușirea unui concurs de gradul AD 9 – Egalitate de tratament)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Erik Simpson (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și A. F. Jensen, agenți)

Obiectul

Cererea de a anula decizia de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD9 după reuşirea concursului EPSO/AD/113/07 „Şefi de unitate (AD9) de limbile cehă, estonă, lituaniană, letonă, maghiară, malteză, polonă, slovacă şi slovenă în domeniul traducerii” şi cererea de daune-interese.

Dispozitivul

Anulează decizia Consiliului Uniunii Europene din 9 decembrie 2010.Respinge în rest acțiunea.Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de domnul Simpson.