Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 15 mai 2012 – Simões Dos Santos/OAPI

(Cauza F-27/08 RENV)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei, ca urmare a unei soluţionări amiabile.

____________

1    JO C 158, 21/6/08, p. 25.