Language of document : ECLI:EU:F:2012:62

BESLUT AV ORDFÖRANDEN FÖR EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 15 maj 2012

Mål F‑27/08 RENV

Manuel Simões Dos Santos

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Förlikning – Artikel 69.1 i rättegångsreglerna – Överenskommelse mellan parterna på personaldomstolens initiativ – Avskrivning”

Saken: Talan, väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Manuel Simões Dos Santos yrkat dels ogiltigförklaring av bland annat beslut PERS-01-07 som meddelats av ordföranden för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 6 juni 2007, om tilldelning av befordringspoäng för Manuel Simões Dos Santos i befordringsförfarandet år 2003, och tillsättningsmyndighetens skrivelse av den 15 juni 2007, dels förpliktande för harmoniseringsbyrån att utge skadestånd till honom. Talan har registrerats under nr F-27/08.

Avgörande: Mål F‑27/08 RENV avskrivs till följd av den överenskommelse som träffats mellan Manuel Simões Dos Santos och Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). Sökanden och harmoniseringsbyrån ska bära rättegångskostnaderna i enlighet med deras överenskommelse.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning i målet vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)