Language of document :

Kanne 29.2.2008 - Simões dos Santos v. SMHV

(Asia F-27/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Manuel Simões dos Santos (Alicante, Espanja) (edustaja: asianajaja A. Creus Carreras)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston useamman päätöksen kumoaminen siltä osin kuin niillä ei panna oikein täytäntöön asiassa T-435/04 annettua tuomiota, niillä ei tunnusteta kantajalle sitä pistesaldoa, jonka poistamisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli kumonnut, ja viivästyskorkojen maksaminen määrästä, joka vastaa eroa siihen palkkaan, joka kantajan olisi pitänyt saada

Vaatimukset

On kumottava sisämarkkinoiden harmonisointiviraston 3.12.2007 tekemä päätös, jolla hylätään kantajan 8.8.2007 tekemä valitus, sekä päätös nro PERS-01-07, joka koskee ylennyspisteiden antamista vuoden 2003 ylennyskierroksella, päätös ADM-07-17, jolla tulkitaan päätöstä ADM 03-35, joka koskee virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden uraa ja ylennyksiä, sekä 15.6.2007 päivätty kirje, jonka otsikkona on "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority"

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on velvoitettava maksamaan kantajalle viivästyskorkoja määrästä, joka vastaa eroa siihen palkkaan, joka hänen olisi pitänyt saada, jos ansiopisteitä ei olisi poistettu; korkoja on maksettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen vahvistaman kannan mukaisesti

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________