Language of document :

Acțiune introdusă la 22 februarie 2008 - Wilms/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-24/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Günter Wilms (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. van der Woude, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 17 aprilie 2007 în măsură în care nu acordă reclamantului niciun punct de prioritate suplimentar în cadrul exercițiului de promovare 2003, pentru un total de un punct de prioritate și un număr total de 19 puncte și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 17 aprilie 2007 întrucât aceasta nu acordă reclamantului niciun punct de prioritate suplimentar în cadrul exercițiului de promovare 2003, pentru un total de un punct de prioritate și un număr total de 19 puncte;

obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri de cel puțin 5000 de euro;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________