Language of document :

Жалба, подадена на 22 февруари 2008 г. - Valero Jordana/Комисия

(Дело F-25/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Белгия) (представител: M. van der Woude, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението от 17 април 2007 година, доколкото то не присъжда на жалбоподателя никаква допълнителна точка за предимство в рамките на процедурата за повишаване за 2003 година.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 17 април 2007 година, доколкото то не присъжда на жалбоподателя никаква допълнителна точка за предимство в рамките на процедурата за повишаване за 2003 година;

да се осъди ответникът да заплати обезщетение от 5 000 евро ;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________