Language of document :

Acțiune introdusă la 22 februarie 2008 - Valero Jordana/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-25/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. van der Woude, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 17 aprilie 2007 în măsura în care nu îi acordă reclamantului niciun punct de prioritate suplimentar în cadrul exercițiului de promovare 2003.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 17 aprilie 2007 în măsura în care nu îi acordă reclamantului niciun punct de prioritate suplimentar în cadrul exercițiului de promovare 2003;

obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri de 5000 de euro;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________