Language of document :

Tožba, vložena 22. februarja 2008 - Valero Jordana proti Komisiji

(Zadeva F-25/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Gregorio Valero Jordana (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. van der Woude, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 17. aprila 2007 v delu, v katerem tožeči stranki ni bila dodeljena nobena dodatna prednostna točka v napredovalnem obdobju 2003.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe z dne 17. aprila 2007 v delu, v katerem tožeči stranki ni bila dodeljena nobena dodatna prednostna točka v napredovalnem obdobju 2003;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v višini 5 000 evrov;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________