Language of document :

Žaloba podaná dne 25. února 2008 - Buendia Sierra v. Komise

(Věc F-26/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: José Luis Buendía Sierra (Brusel, Belgie) (zástupce: M. van der Woude, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 17. dubna 2007 v části, ve které přiděluje žalobci jediný dodatečný prioritní bod za hodnotící období 2003, čili dohromady 2 prioritní body a 21 bodů celkem, a implicitně zamítá jeho povýšení za hodnotící období 2003, a uložení zaplacení náhrady škody žalovanou.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 17. dubna 2007 v části, ve které přiděluje žalobci jediný dodatečný prioritní bod za hodnotící období 2003, čili dohromady 2 prioritní body a 21 bodů celkem, a implicitně zamítá jeho povýšení za hodnotící období 2003;

uložit žalované zaplacení náhrady škody ve výši 5 000 eur;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________