Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 27 ноември 2008 г. - Wilms/Комисия

(Дело F-24/08)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 116, 9.5.2008 г., стр. 34.