Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. listopadu 2008 - Wilms v. Komise

(Věc F-24/08)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 116, 9.5.2008, s. 34.