Language of document :

2020 m. spalio 2 d. Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje V.M.A. / Stolichna Obsthina, Rayon „Pancharevo“

(Byla C-490/20)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Sofia-grad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: V.M.A.

Atsakovė: Stolichna Obsthina, Rayon „Pancharevo“

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 20 straipsnis ir SESV 21 straipsnis bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 24 ir 45 straipsniai aiškintini taip, kad jais Bulgarijos administracinėms institucijoms, kurioms pateiktas prašymas išduoti pažymą apie tai, kad kitoje ES valstybėje narėje gimė vaikas, turintis Bulgarijos pilietybę, kai gimimas buvo patvirtintas ispanišku gimimo liudijimu, kuriame du moteriškos lyties asmenys nurodyti kaip vaiko motinos, nenurodant, ar viena iš jų yra vaiko biologinė motina, ir, jei taip, kuri iš jų, neleidžiama atmesti prašymo išduoti bulgarišką gimimo liudijimą motyvuojant tuo, kad pareiškėja atsisako nurodyti, kuri yra biologinė vaiko motina?

2.    Ar ESS 4 straipsnio 2 dalis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 9 straipsnis aiškintini taip, kad ES valstybių narių nacionalinio savitumo ir konstitucinės tapatybės išlaikymas reiškia, kad valstybės narės turi plačią diskreciją taikyti kilmės nustatymą reglamentuojančius teisės aktus? Konkrečiai kalbant:

–    Ar ESS 4 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad pagal ją valstybėms narėms leidžiama reikalauti informacijos apie vaiko biologinę kilmę?

–    Ar ESS 4 straipsnio 2 dalis, siejama su Chartijos 7 straipsniu ir 24 straipsnio 2 dalimi, aiškintina taip, kad siekiant užtikrinti interesų pusiausvyrą būtina tarpusavyje palyginti, viena vertus, valstybės narės nacionalinį savitumą ir konstitucinę tapatybę ir, antra vertus, vaiko gerovę, sykiu atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu nei vertybiniu, nei teisiniu požiūriu nerandama sutarimo dėl galimybės gimimo liudijime kaip tėvus įrašyti tos pačios lyties asmenis, nenurodant, ar vienas iš jų yra biologinis tėvas ar motina, ir, jei taip, kuris iš jų? Jei atsakymas į šį klausimą būtų teigiamas, kaip konkrečiai būtų galima užtikrinti šią interesų pusiausvyrą?

3.    Ar teisinės „Brexit‘o“ pasekmės yra reikšmingos atsakant į pirmąjį klausimą ta prasme, kad viena motina, nurodyta kitoje valstybėje narėje išduotame gimimo liudijime, yra Jungtinės Karalystės pilietė, o kita motina yra ES valstybės narės pilietė, jeigu pirmiausia atsižvelgiama į tai, kad, atsisakius išduoti vaikui bulgarišką gimimo liudijimą, ES valstybė narė negali išduoti vaikui asmens tapatybės dokumento, todėl jam gali būti sunkiau pasinaudoti visomis savo kaip Sąjungos piliečio teisėmis?

4.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar Sąjungos teisė, pirmiausia veiksmingumo principas, įpareigoja kompetentingas nacionalines institucijas nukrypti nuo gimimo liudijimo formos, kuri nustatyta pagal galiojančią nacionalinę teisę?

____________