Language of document :

Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ġunju 2022 – DVB Bank vs SRB

(Kawża T-401/22)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrent: DVB Bank SE (Frankfurt am Main, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Berger u M. Weber, avukati)

Konvenut: Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB)

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-deċiżjoni tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni tal-11 ta’ April 2022 dwar il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ex ante tal-2022 għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB/ES/2022/18), inklużi l-annessi tagħha, sa fejn id-deċiżjoni kkontestata, inklużi l-Anness I, l-Anness II u l-Anness III tagħha, tikkonċerna l-kontribuzzjoni tar-rikorrenti;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż tal-kawża.

Sussidjarjament, fil-każ li l-Qorti Ġenerali tqis li d-deċiżjoni kkontestata hija legalment ineżistenti minħabba li l-konvenut uża l-lingwa uffiċjali żbaljata u, għalhekk, ir-rikors għal annullament huwa inammissibbli minħabba nuqqas ta’ suġġett, ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha,

tiddikjara li d-deċiżjoni kkontestata hija legalment ineżistenti;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż tal-kawża.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka disa’ motivi li huma essenzjalment identiċi jew simili għal dawk invokati fil-Kawża T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg vs SRB.

____________