Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 25. května 2011 - AL v. Parlament

(Věc F-93/10)1

Jednací jazyk: francouzština

V důsledku smírného urovnání sporu rozhodl předseda prvního senátu o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 328, 4.12.2010, s. 61.