Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2011. május 25-i végzése - AL kontra Parlament

(F-93/10. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke a létrejött egyezség nyomán elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 328., 2010.12.4., 61. o.