Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 25. mája 2011 - AL/Parlament

(vec F-93/10)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v dôsledku urovnania sporu zmierom.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010, s. 61.