Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 16.6.2011 - Dricot-Daniele ym. v. komissio

(Asia F-92/10)

(Henkilöstö - Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuinen mukautus - Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgia) ynnä muut (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota 23.12.2009 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perusteella suoritetun virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuisen mukautuksen yhteydessä laaditut laskelmat kantajien palkan tarkistuksesta ajanjaksolla heinäkuusta joulukuuhun 2009 sekä 1.1.2010 lähtien laaditut palkkalaskelmat

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta asiassa F-92/10, Dricot-Daniele ym. v. komissio, raukeaa.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 13, 15.1.2011, s. 40.