Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. június 16-i végzése

Dricot-Daniele és társai kontra Bizottság

(F-92/10. sz. ügy)

(Közszolgálat - A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása - Okafogyottság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgium) és társai (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felpereseknek a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján való éves kiigazítása keretében módosított, a 2009 júliusától decemberéig tartó időszakra vonatkozó illetményelszámolásainak és a 2010. január 1-je után megállapított illetményelszámolásainak megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

Az F-92/10. sz., Dricot-Daniele és társai kontra Bizottság keresetről nem szükséges határozni.

Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 13., 2011.1.15., 40. o.