Language of document :

2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Dricot-Daniele ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-92/10)

(Viešoji tarnyba - Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Luigia Dricot-Daniele (Overeisė, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokato C. Mourato

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Berscheid

Dalykas

Prašymas panaikinti patikslinto darbo užmokesčio už 2009 m. liepos-gruodžio mėn. laikotarpį atsiskaitymo lapelius ir nuo 2010 m. sausio 1 d. parengtus atsiskaitymo lapelius, parengtus dėl metinės peržiūros tikslinant pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009.

Rezoliucinė dalis

Nereikia priimti sprendimo dėl ieškinio F-92/10, Dricot-Daniele ir kt. prieš Komisiją.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 13, 2011 1 15, p. 40.