Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 16. jūnija rīkojums - Dricot-Daniele u.c./Komisija

(lieta F-92/10) 

Civildienests - Ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju ikgadēja koriģēšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Beļģija) un citi (pārstāvis - Me C. Mourato, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt paziņojumus par prasītāju atalgojumu korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un paziņojumus par atalgojumu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējās atalgojuma un pensiju korekcijas ietvaros, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību par prasību lietā F-92/10 Dricot-Daniele u.c./Komisija;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 13, 15.01.2011., 40. lpp.