Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 18. května 2011 - Carpenito v. Rada

(Věc F-94/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 13, 15.1.11, s. 41.