Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 18. maja 2011 - Carpenito proti Svetu

(Zadeva F-94/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 13, 15.1.2011, str. 41.