Language of document : ECLI:EU:F:2011:65

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA PRESIDENDI MÄÄRUS

25. mai 2011

Kohtuasi F‑93/10

AL

versus

Euroopa Parlament

Kompromiss – Registrist kustutamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida Euratomi asutamislepingu artikli 106a alusel kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, esitatud hagi, milles AL palub eelkõige tühistada parlamendi otsus jätta ta 2009. aasta edutamise raames palgaastmele AST 8 edutamata ja mõista välja hüvitis kahju eest, mida ta väidab end olevat kandnud.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑93/10: AL vs. parlament Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Jätta kohtukulud poolte kanda vastavalt nende kokkuleppele.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)