Language of document : ECLI:EU:F:2011:65

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

25 päivänä toukokuuta 2011

Asia F-93/10

AL

vastaan

Euroopan parlamentti

Sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa AL vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan parlamentin päätöksen, jolla hänet jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 8 vuoden 2009 ylennyskierroksella, ja myöntämään hänelle korvausta vahingosta, jota hän katsoo kärsineensä.

Ratkaisu:      Asia F‑93/10, AL vastaan parlamentti, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Asianosaiset vastaavat oikeudenkäyntikuluista tekemänsä sovinnon mukaisesti.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)