Language of document : ECLI:EU:F:2011:65

Tarnautojų Teismo PIRMOSIOS KOLEGIJOS pirmininko NUTARTIS

2011 m. gegužės 25 d.

Byla F‑93/10

AL

prieš

Europos Parlamentą

„Draugiškas ginčo sprendimas – Išbraukimas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai remiantis jos 106a straipsniu, pareikštas ieškinys, kuriuo AL pirmiausia prašo panaikinti Parlamento sprendimą nepaaukštinti jo pareigų priskiriant prie AST 8 lygio per 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūrą ir atlyginti jo patirtą žalą.

Sprendimas: Išbraukti bylą AL prieš Parlamentą, F‑93/10, iš Tarnautojų teismo registro. Bylos šalys padengia bylinėjimosi išlaidas pagal jų sudarytą susitarimą.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 straipsnis)