Language of document : ECLI:EU:F:2011:65

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

25 mei 2011

Zaak F‑93/10

AL

tegen

Europees Parlement

„Minnelijke regeling – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee AL de nietigverklaring vordert van het besluit van het Parlement om hem in het kader van bevorderingsronde 2009 niet te bevorderen naar rang AST 8, en vergoeding van de schade die hij meent te hebben geleden.

Beslissing: Zaak F‑93/10, AL/Parlement, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Partijen dragen de kosten volgens het tussen hen gesloten akkoord.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)