Language of document : ECLI:EU:F:2011:65

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI
A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

25 mai 2011


Cauza F‑93/10


AL

împotriva

Parlamentului European

„Soluționare pe cale amiabilă – Radiere”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabilă Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care AL solicită în special anularea deciziei Parlamentului European de a nu îl promova la gradul AST 8 în temeiul exercițiului de promovare 2009 și repararea prejudiciului pe care consideră că l‑a suferit

Decizia:      Radiază cauza F‑93/10, AL/Parlamentul European, din registrul Tribunalului. Părțile suportă cheltuielile de judecată potrivit acordului intervenit între ele.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice – Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al TribunaluluiFuncției Publice, art. 69)