Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. március 13-i ítélete – AK kontra Bizottság

(F-91/10. sz. ügy)1

(„Közszolgálat – Tisztviselők – A személyzeti szabályzat 43. cikkének első bekezdése – Az előmeneteli jelentések késedelmes elkészítése – Nem vagyoni kár – Az előléptetésre való esély elvesztése”)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AK (Esbo, Finnország) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Berscheid és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes azon kérelmét elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem, hogy térítsék meg a szakmai előmeneteli jelentések elkészítésének elmaradása miatt elszenvedett kárát, illetve indítsanak közigazgatási vizsgálatot az őt ért zaklatással kapcsolatos tények megállapítására, valamint a felperest ért kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék arra kötelezi az Európai Bizottságot, hogy fizessen AK-nak 15 000 eurót az őt ért nem vagyoni kár megtérítéseként.A Közszolgálati Törvényszék arra kötelezi az Európai Bizottságot hogy fizessen AK-nak 4000 eurót az őt amiatt ért kár megtérítéseként, hogy elvesztette az A 5 besorolási fokozatba vagy az azzal egyenértékű besorolási fokozatba 2008. május 1-jét megelőzően való előléptetésre vonatkozó esélyt.A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az AK részéről felmerült költségeket.