Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 13. marta spriedums – AK/Komisija

(lieta F-91/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Civildienesta noteikumu 43. panta pirmā daļa – Novēlota karjeras attīstības ziņojumu sagatavošana – Morāls kaitējums - Iespējas tikt paaugstinātam amatā zaudēšana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AK (Esbo, Somija) (pārstāvji S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – G. Berscheid un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas lūgums atlīdzināt kaitējumu, kas nodarīts karjeras attīstības ziņojumu nesagatavošanas dēļ, un uzsākt administratīvo izmeklēšanu, lai konstatētu vardarbību, kā arī prasība atlīdzināt ciestos zaudējumusRezolutīvā daļa:Eiropas Komisija samaksā AK EUR 15 000, atlīdzinot viņai nodarīto morālo kaitējumu;Eiropas Komisija samaksā AK EUR 4 000, atlīdzinot zaudēto iespēju tikt pirms 2008. gada 1. marta paaugstinātai amatā pakāpē, kas ir augstāka par A 5 pakāpi vai tai līdzvērtīgā pakāpē;pārējā daļā prasību noraidīt;Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina AK tiesāšanās izdevumus.