Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 13. marca 2013 – AK proti Komisiji

(Zadeva F-91/10)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Člen 43, prvi odstavek, Kadrovskih predpisov –Prepozna karierna ocenjevalna poročila – Nepremoženjska škoda – Izguba možnosti za napredovanje)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AK (Esbo, Finska), (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetnice)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Berscheid in J. Baquero Cruz, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bil zavrnjen zahtevek tožeče stranke za povrnitev škode, utrpljene zaradi neobstoja kariernih ocenjevalnih poročil in za začetek upravne preiskave za ugotovitev nadlegovanja ter odškodninski zahtevek.Izrek1.    Evropski komisiji se naloži, da AK izplača 15.000 EUR za povrnitev nepremoženjske škode.2.    Evropski komisiji se naloži, da AK izplača 4000 EUR zaradi izgube možnosti za napredovanje v višji naziv A 5 ali enakovredni pred 1. marcem 2008.3.    Tožba se v preostalem zavrne.4.    Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila AK.