Language of document :

Sag anlagt den 1. oktober 2010 - Dricot-Daniele m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-92/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Luigia Dricot-Daniele. (Overijse, Belgien) m.fl. (ved advokat C. Mourato)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af lønsedlerne med berigtigelse af sagsøgernes vederlag for perioden fra juli til december 2009 og af de lønsedler, der er udfærdiget siden den 1. januar 2010 i forbindelse med den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Sagsøgernes påstande

Sagsøgernes lønsedler RG/2009, deres lønsedler for januar 2010 og deres efterfølgende lønsedler annulleres, for så vidt som der i disse lønsedler anvendes en tilpasningssats på 1,85%, idet virkningerne af disse lønsedler opretholdes, indtil der udfærdiges nye lønsedler.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________