Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 1. oktobrī - Dricot-Daniele u.c./Komisija

(lieta F-92/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Beļģija) un citi (pārstāvis - C. Mourato, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt paziņojumus par prasītāju atalgojumu korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un paziņojumus par algu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējās atalgojuma un pensiju korekcijas ietvaros, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009

Prasītājas prasījumi:

atcelt paziņojumus par prasītāju atalgojumu RG 2009, 2010. gada janvāra paziņojumus par atalgojumu un turpmākos paziņojumus par atalgojumu, jo attiecībā uz šiem paziņojumiem ir piemērots korekcijas koeficents 1,85%, paturot spēkā šo paziņojumu par atalgojumu sekas līdz brīdim, kamēr tiek sagatavoti jauni paziņojumi par atalgojumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________