Language of document :

Tožba, vložena 1. oktobra 2010 - Dricot-Daniele in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-92/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgija) in drugi (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti plačilnih listov o regularizaciji osebnih prejemkov tožečih strank za obdobje od julija do decembra 2009 in plačilnih listov, sestavljenih od 1. januarja 2010 dalje v okviru letne prilagoditve prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Predloga tožečih strank

Plačilni listi RG 2009 tožečih strank, njihovi plačilni listi za januar 2010 in njihovi naslednji plačilni listi, naj se razglasijo za nične, ker je bila v teh listih uporabljena prilagoditev v višini 1,85 %, pri čemer naj se ohranijo učinki teh listov do sprejetja novih;

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.

____________