Language of document :

2010. szeptember 30-án benyújtott kereset - AK kontra Bizottság

(F-91/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AK (képviselők: S. Orlandi., A. Coolen., J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes azon kérelmét elutasító határozat megsemmisítése, hogy térítsék meg a szakmai előmeneteli jelentések elkészítésének elmaradása miatt elszenvedett kárát, illetve indítsanak igazgatási vizsgálatot az őt ért zaklatással kapcsolatos tények megállapítására, valamint a felperest ért kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes által 2009. november 24-én benyújtott, arra irányuló kérelmet elutasító határozatot, hogy térítsék meg a 2001-2002-re, 2004-re, 2005-re és 2008-ra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentése elkészítésének elmaradása miatt elszenvedett kárát, valamint indítsanak igazgatási vizsgálatot az őt ért zaklatással kapcsolatos tények megállapítása érdekében;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy a felperes nyugdíjának a megfelelő járulékok megfizetésével való rendezésén felül fizessen a felperesnek egyrészt 53 000 eurót amiatt, hogy elvesztette a 2003. évi előléptetési időszakban A5 besorolási fokozatba való előléptetés esélyét, másrészt havonta 400 eurót (amely megfelel az általa jelenleg kapott, illetve azon rokkantsági támogatás különbözete 70%-ának, amelyet akkor kapott volna, ha 2003-ban előléptetik), harmadszor 35 000 eurót az őt amiatt ért nem vagyoni kár megtérítésére, hogy különösen a Törvényszék 2005. április 20-i és 2009. október 6-i, illetve a Közszolgálati Törvényszék 2007. december 13-i ítélete ellenére szabálytalan hivatali státuszban tartották;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

____________