Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 30. septembrī - AK/Komisija

(lieta F-91/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AK (pārstāvji- S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas lūgums atlīdzināt kaitējumu, kas radīts tādēļ, ka netika sagatavots karjeras attīstības ziņojums, lūgums uzsākt administratīvo izmeklēšanu, lai konstatētu morālās vajāšanas faktus, kā arī lūgums atlīdzināt radīto kaitējumu

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas 2009. gada 24. novembra lūgums atlīdzināt kaitējumu, kas radīts tādēļ, ka netika sagatavoti karjeras attīstības ziņojumi attiecībā uz 2001.-2002., 2004., 2005. un 2008. gadu, kā arī lūgums uzsākt administratīvo izmeklēšanu, lai konstatētu morālās vajāšanas faktus;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājai, pirmkārt, EUR 53 000 par zaudēto iespēju tikt paaugstinātai A 5 pakāpē, veicot 2003. gada paaugstināšanu amatā, kā arī nokārtot tās tiesības uz pensiju, veicot atbilstošas iemaksas, otrkārt, maksāt EUR 400 mēnesī (kas atbilst 70 % no starpības starp invaliditātes pabalstu, kuru viņa saņem, un pabalstu, kuru viņa būtu saņēmusi, ja būtu paaugstināta amatā 2003. gadā) un treškārt, samaksāt EUR 35 000 par morālo kaitējumu, kas radīts, saglabājot viņas prettiesisko administratīvo situāciju, neraugoties tostarp uz Pirmās instances tiesas 2005. gada 20. aprīļa un 2009. gada 6. oktobra spriedumiem un Eiropas Savienības Civildienesta tiesas 2007. gada 13. decembra spriedumu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________