Language of document :

Sag anlagt den 8. oktober 2010 - Eberhard Bömcke mod EIB

(Sag F-95/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Eberhard Bömcke (Athus, Belgien) (ved advokat D. Lagasse)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den af chefen for EIB's personaleafdeling trufne afgørelse, hvorved det bekræftes, at sagsøgerens fuldmagt som personalerepræsentant er udløbet, og en påstand om erstatning

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af chefen for EIB's personaleafdeling trufne afgørelse, der blev meddelt sagsøgeren ved brev af 22. september 2010, som blev modtaget den 24. september 2010.

EIB tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, som blev forvoldt sagsøgeren ved førnævnte afgørelse, og i den forbindelse tildele ham et beløb på 25 000 EUR.

EIB tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________