Language of document :

8. oktoobril 2010 esitatud hagi - Eberhard Bömcke versus EIP

(Kohtuasi F-95/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eberhard Bömcke (Athus, Belgia) (esindaja: advokaat D. Lagasse)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada Euroopa Investeerimispanga personalidirektori otsus, millega kinnitatakse, et hageja töötajate esindaja volitus on aegunud ning nõue hüvitada kahju ja intressid.

Hageja nõuded

Tühistada EIP otsus, millest hagejat teavitati 22. septembri 2010. aasta kirjaga ning mille ta sai kätte 24. septembril 2010,

mõista EIP-lt hageja kasuks välja eespool viidatud otsusega põhjendatud moraalne kahju ning kohustada teda hagejale sellel alusel maksma summat suuruses 25 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Investeerimispangalt.

____________