Language of document :

Kanne 8.10.2010 - Eberhard Bömcke v. EIP

(Asia F-95/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Eberhard Bömcke (Athus, Belgia) (edustaja: asianajaja D. Lagasse)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan henkilöstöasioiden osaston johtajan sen päätöksen kumoaminen, jolla vahvistetaan, että kantajan henkilöstön edustajan toimikausi on päättynyt, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Kantajan vaatimukset

EIP:n henkilöstöasioiden osaston johtajan se päätös on kumottava, joka annettiin kantajalle tiedoksi 22.9.2010 päivätyllä kirjeellä, jonka kantaja vastaanotti 24.9.2010

EIP on velvoitettava korvaamaan henkinen kärsimys, joka kantajalle on edellä mainitusta päätöksestä aiheutunut, ja maksamaan hänelle näin ollen 25 000 euron suuruinen summa

EIP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________